Druhé výberové kolo

Druhé výberové kolo

Pracovný pohovor v slovenskom i anglickom jazyku s manažérmi a lídrami oddelení.